KDO JSME

Jsme společenství nadšenců, které v čele s umělcem Kurtem Gebauerem uspořádalo v roce 2021 sbírku na nejnutnější opravy kulturní památky obchodního domu Breda a po dlouhých 17 letech ji rozsvítilo. Díky podpoře veřejnosti odhlasovali opavští zastupitelé její odkoupení a novým majitelem se stalo město Opava. A to je teprve začátek naší společné cesty za obnovením někdejší slávy Bredy. Cílem našeho spolku je být hlavním partnerem města v celém procesu hledání budoucí funkce Bredy. Spolek je čistě apolitickým sdružením, jehož jediným posláním je prosazovat udržitelné, naplňující a prospěšné využití budovy Bredy.

WHO WE ARE

We are a community of enthusiasts, led by artist Kurt Gebauer, who in 2021 organised a fundraiser for the most necessary repairs to the cultural landmark of the Breda department store and lit it up after 17 long years. Thanks to the support of the public, Opava’s councillors voted to buy it and the city of Opava became the new owner. And this is only the beginning of our common journey to restore Breda to it’s former glory. The aim of our association is to be the city’s main partner in the whole process of finding a future function for Breda. The association is a purely apolitical association whose sole mission is to advocate for a sustainable, fulfilling and beneficial use of the Breda building.
Breda Opava - promo
Breda Opava - rozsvícení
Překvapivé stavby - Adam Gebrian
Koncert kapely NEBE
Obchodní dům Breda v CAMP
BIT - Lukáš Žďárský
Breda - Videomapping
Breda - historické parkety

News

Prezentace vítězného návrhu soutěžního dialogu OD Breda
Vernisáž výstavy: David Weinstein 150 let | před OD Breda
Exkluzivní prohlídka obchodního domu Ostravica Textilia