Prezentace vítězného návrhu soutěžního dialogu OD Breda

Prezentace vítězného návrhu architektonického soutěžního dialogu pro veřejnost přímo od autorů – atelier gram + OFFICE Kersten Geers David Van Severen + Spolka v KUPE v Opavě. Po prezentaci následuje diskuze.
Celou akci organizuje náš Spolek na záchranu obchodního domu Breda. Vstupné je na pokrytí nákladů spojené s pronájmem prostoru, audiovizuální technikou a na cestovné pro prezentující. Vstupné 100 Kč (kapacita míst omezena). Vstupenky je možno zakoupit na https://goout.net/…/prezentace-vitezneho…/szlbngx/