Participace 2022

Spolek na záchranu obchodního domu Breda se rozhodl s podporou Participation Factory vytvořit komplexní participativní proces, který umožní zainteresovaným aktérům a veřejnosti navrhnout a sdílet jejich vlastní představu o tom, k čemu by budova měla sloužit. Cílem projektu je získat škálu možností pro využití prostoru. Nápady na funkci a požadavky občanů se pak stanou základním východiskem pro další nakládání s budovou.

Dne 15. června 2022 byl zahájen tento konzultativní proces workshopy pro místní podnikatele a odborníky z oblasti architektury. Na podzim, 13. a 14. září, pak následovaly workshopy s veřejností. Podnikatelé a zástupci veřejnosti zaznamenávali během workshopů své návrhy a představy k možnému budoucímu využití bývalého obchodního domu Breda do projektových karet, které byly následně poskytnuty vedení města. Workshop s architekty byl více konzultačního rázu a věnoval se především technickému způsobu využití budovy a jejích částí. Během všech workshopů se mohli účastníci s budovou a její architekturou lépe seznámit díky komentovaným prohlídkám.

https://drive.google.com/drive/folders/13B44CvTFNBXFQ80rxQkDCoxcOotlUANK?usp=share_link